Thực tập tại Đại học Kagawa, Nhật Bản

26/03/2019
Đối tượng: SV năm 3, 4 
Các giấy tờ cần nộp:
  1. CV
  2. Bảng điểm (GPA 2  năm cuối >3.0)
  3. Motivation letter
  4. Research plan
  5. Photocopy hộ chiếu (nếu có)
  6. Photocopy chứng chỉ tiếng Anh (nếu có). 
Các giấy tờ chỉ cần photo không cần công chứng
Hạn nộp 10/4/2019 về địa chỉ cô Ngân Hà.