Thông báo nhận bổ sung bằng tốt nghiệp năm học 2018-2019

22/05/2019
Viện CNSH & CNTP thông báo về việc nhận bổ sung bằng tốt nghiệp:
Sinh viên đã tốt nghiệp và không nhận bằng và hồ sơ gốc vào ngày 19/5/2019 sẽ được nhận bổ sung vào 15h ngày 30/5/2019 tại Phòng Giáo Vụ của Viện (P201 - C4).
Lưu ý:
- Sinh viên phải hoàn thành thủ tục nộp học phí, đoàn phí và thanh toán thư viện đầy đủ.
- Khi tới nhận bằng cần mang theo chứng minh thư nhân dân bản gốc.
Viện CNSH & CNTP