Thông báo thành lập Fanpage chính thức của Viện CNSH & CNTP.

14/07/2019
Nhằm mục đích truyền thông và nâng cao chất lượng phục vụ của Viện đến sinh viên, học viên, cựu sinh viên, phụ huynh, học sinh, các cơ quan và các doanh nghiệp đối tác, Viện CNSH & CNTP chính thức thành lập fanpage của Viện kể từ ngày 12/7/2019.

Địa chỉ fanpage: https://www.facebook.com/SBFT.HUST/

Ban quản trị fanpage gồm: Ban lãnh đạo Viện, Ban PR, Ban quản lý sinh viên, Bí thư Liên Chi Đoàn, Trợ lý Đào tạo và một vài cán bộ khác.

Viện CNSH & CNTP xin thông báo!