Cuộc thi START-UP 2019

05/08/2019I. Đối tượng tham dự

1. Học sinh, sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc.
2. Các cá nhân hoặc nhóm học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo đăng ký dự thi theo đơn vị trường. Các cá nhân hoặc nhóm học sinh THPT đăng ký dự thi theo đơn vị Sở giáo dục và đào tạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

II. Lĩnh vực dự thi

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SV.STARTUP-2019) được chia theo các lĩnh vực: 
1. Khoa học, công nghệ; 
2. Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; 
3. Nông, lâm, ngư nghiệp;
4. Giáo dục, y tế; 
5. Dịch vụ, du lịch; 
6. Tài chính, ngân hàng; 
7. Kinh doanh tạo tác động xã hội;
8. Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

III. Quy định về bài dự thi 

1. Thể thức, hình thức trình bày
Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman, nội dung trình bày hướng dẫn chi tiết (Phụ lục 1 đính kèm theo).
2. Sản phẩm nộp dự thi
Sản phẩm các đội nộp tham dự Cuộc thi gồm:
 - Bản thuyết minh dự án được trình bày (Mô tả chi tiết trong phụ lục số 02 đính kèm theo);
 - Bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 phút (Mô tả chi tiết Phụ lục 03 đính kèm theo);
- Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

IV. Thông tin chi tiết

Tải về