Hội thảo ABBS 2019

10/09/2019

Hội thảo khoa học châu Á lần thứ 14 về Công nghệ biohydrogen, Quá trình và Công nghệ các sản phẩm từ sinh khối ABBS 2019 với chủ để “Đổi mới và Công nghệ hướng tới Nền kinh tế sinh học bền vững” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vào các ngày 13-15/11/2019.

 

Hội thảo là diễn đàn thường niên giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp Châu Á nhằm chia sẻ kiến thức và thực nghiệm, cập nhật công nghệ tiên tiến, trao đổi và  thảo luận các giải pháp trong sử dụng và chuyển hóa sinh khối thành năng lượng và sản phẩm nhờ công nghệ xanh. Hội thảo hướng tới tăng cường kết nối và hợp tác cho phát triển nền kinh tế sinh học bền vững của các nước trong khu vực châu Á.

ABBS 2019 bao gồm các bài trình bày của các nhà nghiên cứu đứng đầu trong lĩnh vực, các báo cáo trình bày và poster của các nhà khoa học và doanh nghiệp về các lĩnh vực khác nhau của Hội thảo. Hội thảo cũng bao gồm phiên thảo luận bàn tròn với doanh nghiệp nhằm phát triển hợp tác và kết nối xác định và giải quyết vấn đề thực tế.

Các chủ đề chính của Hội thảo

  • Các nguồn sinh khối
  • Biohydrogen
  • Công nghệ chuyển hóa sinh khối thành năng lượng và sản phẩm
  • Quá trình lên men và thu hồi sản phẩm
  • Con đường mới chuyển hóa sinh khối
  • Năng lượng từ chất thải
  • Sử dụng biogas và nhiên liệu sinh học
  • Kinh tế sinh học và phát triển năng lượng bền vững
  • Đánh giá vòng đời sản phẩm


Tính cho đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được 95 bài báo từ các nhà khoa học thuộc 9 nước châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Việt Nam, Singapore và Trung Quốc. Các bài báo sẽ được lựa chọn để gửi đăng trên tạp chí International Journal of Hydrogen Energy (IF4,229), International Biodeterioration & Biodegradation (IF3,562).

Báo cáo tóm tắt của các bài báo sẽ được đăng trong Kỷ yếu hội nghị với sự đồng ý của tác giả. ISBN: 978-604-95-083-9

Liên hệ abbs2019@hust.edu.vn
Tel/Fax: +84-(0)243 868 2470
Mobile: +84 (0)90430 7476
Website: http://abbs2019.hust.edu.vn/