Hội thảo QMFS 2019

18/09/2019
Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) phối hợp với Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert tổ chức hội thảo khoa học Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm QMFS 2019 vào các ngày 15-16/11/2019

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO
  • Xu hướng mới trong quản lý chất lượng an toàn thực phẩm
  • An toàn chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Nguyên liệu, phụ gia cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
  • Phương pháp phân tích trong kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm
  • Phát triển sản phẩm thực phẩm/Phát triển định hướng thị trường
  • Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời đại kỹ thuật số
LIÊN HỆ
Mọi ý kiến xin liên hệ Ban thư ký và tổ chức:
PGS.TS. Cung Thị Tố Quỳnh / PGS.TS. Nguyễn Thị Thảo
Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm
Phòng 207, Nhà C4, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Tel: (+84)4 3868 0120;
Fax: (+84)4 3868 2470
Email: qmfs@hust.edu.vn
Web: qmfs.hust.edu.vn