Thông báo: học bổng khuyến học 2019

07/12/2019
Học bổng khuyến học là học bổng thường niên của Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, trao tặng cho các bạn sinh viên có thành tích học tập cũng như hoạt động xuất sắc trong năm. Năm 2019, Viện dự kiến sẽ trao 05 suất học bổng khuyến học cho các bạn sinh viên xuất sắc của Viện. 

Dưới đây là form đăng ký online thông tin cho các bạn đăng ký nộp hồ sơ cho học bổng năm 2019.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSexUoheCloz0VmpqI…/viewform

Tiêu chí đăng ký:
Điểm CPA > 2.8
Số tín chỉ nợ ≤ 5
Điểm rèn luyện ≥ 80

Sau khi đăng ký online, các bạn sinh viên cần chuẩn bị bộ hồ sơ giấy gồm:
- Kết quả học tập có các thông số: CPA, GPA, số tín chỉ nợ trích xuất từ trang SIS. Bản kết quả học tập không cần công chứng.
- Bản báo cáo hoạt động cá nhân trình bày các nội dung:

+ Điểm rèn luyện
+ Các hoạt động trong và ngoài trường từ 01/2019 đến nay
+ Trong trường hợp đã đăng ký học tích hợp chương trình thạc sĩ, báo cáo kết quả học tập tích hợp

Hạn nộp hồ sơ giấy: nộp cho thầy Nghĩa - 206b C4 hoặc thầy Thụy - 210 - C4 trước 17h00 thứ sáu ngày 13/12/2019