Chương trình học bổng toàn phần bậc Đại học Panasonic

13/04/2015
Chương trình học bổng toàn phần bậc Đại học Panasonic
Điều kiện tham gia:
 • Là công dân Việt Nam
 • Sinh viên đang theo học chính quy các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ ( bao gồm cả ngành y khoa, dược, nha khoa) tại các trường đại học tại Việt Nam 
 • Thành tích học tập đáp ứng một trong hai trường hợp sau :
  •  Đối với sinh viên giỏi : Tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học: từ 8.0 ( theo thang điểm 10) hoặc 3,2 ( theo thang điểm 4) trở lên.
  • Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn : Tổng điểm trung bình tích lũy các năm học đại học: từ 7,0 ( theo thang điểm 10) hoặc 2,5 ( theo thang điểm 4) trở lên. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với tổng thu nhập dưới 42 triệu VND/ năm.
 • Hiện tại không nhận sự hỗ trợ tài chính (học bổng, tài trợ…) từ bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.
Số lượng học bổng: 8 

Nội dung học bổng:
 • 30,000,000 VNĐ / 1 năm học
 • Học bổng sẽ được tiếp tục trao vào các năm học tiếp theo đến khi sinh viên nhận học bổng tốt nghiệp đại học nếu sinh viên đáp ứng được tiêu chuẩn của chương trình như trong Bản thỏa thuận
Hồ sơ dự tuyển:
 1. Đơn xin cấp học bổng ( Mẫu 1)
 2. Thư giới thiệu của Khoa/Trường Đại học (Mẫu 2)
 3. Bảng điểm của tất cả các năm học ( có xác nhận của nhà trường)
 4. Giấy tờ chứng minh tổng thu nhập gia đình dưới 42 triệu VND/ năm ( hoặc 3,5 triệu VND/tháng).Có thể lấy giấy xác nhận của UBND phường/xã ( đối với trường hợp trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)
 5. Bản sao có công chứng các văn bằng,giấy khen, giấy chứng nhận các giải thưởng (nếu có)
 6. 01 (một) bản sao CMT hoặc hộ chiếu
 7. 02 (hai) ảnh 4x6 (được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây)
Cách thức nộp hồ sơ dự tuyển:
• Nộp hồ sơ về Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam 
• Nộp hồ sơ trực tuyến qua email: Scholarship.pv@vn.panasonic.com
Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/5/2015

File đính kèm: