Đại học Nông Lâm Bắc Giang tuyển dụng cán bộ

12/01/2015
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ
Khoa Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tuyển nhân sự để bồi dưỡng trở thành cán bộ giảng dạy bậc đại học ngành Công nghệ thực phẩm.
Số lượng tuyển dụng: 03
Đối tượng tuyển dụng:
Sinh viên hoặc cán bộ đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành: Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch, đã tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp.
Tiêu chuẩn:
 • Có sức khoẻ tốt;
 • Hình thức ưu nhìn;
 • Không nói ngọng, nói lắp;
 • Bằng tốt nghiệp đại học (hệ chính quy, loại khá trở lên), và bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuyên ngành phù hợp;
 • Ngoại ngữ tiếng Anh chứng chỉ B1 quốc tế trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương;
 • Tin học văn phòng chứng chỉ B
Hồ sơ tuyển chọn gồm:
 • 01 đơn xin việc
 • 01 sơ yếu lý lịch có ảnh 3x4
 • 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ, tiến sĩ (nếu có, hoặc giấy chứng nhận tạm thời)
 • 01 bảng sao điểm đại học và thạc sĩ.
 • 01 bản sao giấy khai sinh.
 • 01 Giấy khám sức khoẻ (trong thời gian 6 tháng tính đến ngày gửi hồ sơ)
 • 01 Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ B1 quốc tế hoặc tương đương trở lên.
 • 01 bản sao chứng chỉ tin học văn phòng B trở lên
(Ghi chú: Các bản sao phải qua công chứng nhà nước)
Địa chỉ gửi/nộp hồ sơ:
Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang (Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang)
Điện thoại: 02403 674 524 /0912 804 333
Email: luc_cdnl (at) yahoo.com
Trưởng khoa
TS. Nguyễn Văn Lục