KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN TỪ 16÷21/3/2020

16/03/2020
Trước những diễn biến còn phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện một số nội dung sau đây:
  1. Sinh viên KHÔNG di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện tại.
  2. Tiếp tục triển khai học tập theo phương thức online cho tới khi có thông báo tiếp theo.
  3. Thời khóa biểu trong tuần của các lớp học phần được giảng dạy online không thay đổi (danh sách các lớp có dạy online được cập nhật tại Thời khóa biểu của sinh viên – xem hướng dẫn tại cuối thông báo này). Sinh viên cần tham dự lớp online đầy đủ.
  4. Những lớp/phần kiến thức đặc thù không thể chuyển sang online được (lớp thí nghiệm, lớp thực hành, phần luyện tập của Giáo dục thể chất, phần thực hành của các học phần QP-AN): sẽ bắt đầu giảng dạy từ tuần 31 (từ ngày 23/3/2020 trở đi).
Tải file hướng dẫn sử dụng Microsoft Team để tham gia lớp học online tại đây
Hướng dẫn lấy link lớp học online / hoặc code để tham gia lớp học:
  • Bước 1: đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin đào tạo (ctt-daotao.hust.edu.vn)
  • Bước 2: vào mục Kế hoạch học tập à Thời khóa biểu
  • Bước 3: sinh viên có thể nhìn thấy tên Giảng viên, Hình thức giảng dạy, Link hoặc Code để tham gia lớp học online.
  • Bước 4: nên sử dụng code để tham gia lớp học online.
Để tham gia lớp học: sinh viên vào Office.com à chọn Team hoặc cài đặt ứng dụng Team trên máy tính (khuyến khích sử dụng ứng dụng).
  • Bước 5: đăng nhập tài khoản Office 365 của trường cấp cho sinh viên (sử dụng email sinh viên).
Click vào Teamà Join or Create team, dán Code và vào lớp học online.