Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp, học kỳ 2, năm học 2019-2020

11/07/2020
Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm trân trọng thông báo lịch bảo vệ tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân, học kỳ 2 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên các chuyên ngành
  • Quá trình & thiết bị CNSH - CNTP
  • Công nghệ Thực phẩm
  • Quản lý chất lượng
  • Các chuyên ngành khối CN & KT Sinh học
Lịch trình và danh sách chi tiết các buổi bảo vệ có tại bảng tin của từng bộ môn chủ quản tương ứng.
Ban lãnh đạo Viện chúc toàn thể sinh viên K60 tự tin thể hiện kiến thức để có một buổi bảo vệ thành công tốt đẹp !
 
Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm