Seminar định kỳ của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

19/09/2014
Nhằm đẩy mạnh trao đổi về nghiên cứu khoa học và tạo cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm chuẩn bị đề xuất cũng như thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu khoa học cho cán bộ trong Viện. Từ năm học 2013-2014, Viện CNSH-CNTP sẽ tổ chức định kỳ các seminar do các Bộ môn và Trung tâm trong Viện luân phiên chủ trì và chuẩn bị các báo cáo. Buổi seminar đầu tiên do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học chủ trì đã diễn ra thành công tốt đẹp từ 9h00 – 11h00 ngày 19/09/ 2014 tại Phòng họp mới của Viện (201A – C4) với 2 báo cáo:
  1. Nanofibers và ứng dụng – TS. Trương Quốc Phong
  2. Báo cáo về chương trình Sakura, 2014 tại Kagawa University, Nhật Bản – TS. Nguyễn Tiến Thành
Tại buổi seminar này, Viện trưởng PGS Quản Lê Hà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các buổi seminar đinh kỳ tại Viện nhằm tạo thêm cơ hội cho các cán bộ trong Viện đặc biệt là các cán bộ trẻ được cập nhật về NCKH, các đề tài dự án đang thực hiện tại Viện cũng như là nơi các cán bộ có thể chia sẻ các kinh nghiệm chuẩn bị và thực hiện các đề tài dự án, viết và đăng các công trình khoa học trong nước và quốc tế cũng như giải đáp các vướng mắc còn tồn tại trong thực hiện các đề tài dự án. Buổi seminar tiếp theo dự kiến tổ chức vào ngày  

 
 Viện trưởng PGS Quản Lê Hà khai mạc seminar

 TS. Trương Quốc Phong trình bày báo cáo ‘’Nanofibers va ứng dụng”

TS. Nguyễn Tiến Thành trình bày báo cáo về chương trình Sakura, 2014 tại Kagawa University, Nhật Bản.