Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực 2020

20/11/2020

Khảo sát nhu cầu nhân lực

 

Kính gửi: Các nhà tuyển dụng và Chuyên gia
 
Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, đang triển khai xây dựng Chương trình đào tạo tiên tiến Kỹ thuật Sinh học giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên của Viện. Chương trình đào tạo này được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo ra những sinh viên liên ngành, chất lượng cao và chuyên sâu trong ngành Kỹ thuật Sinh học. Sinh viên ra trường sẽ đáp ứng được chuyên môn, kỹ năng, thái độ và ngoại ngữ mà các đơn vị đang cần.

Để xây dựng chương trình đào tạo được tốt nhất, Viện CNSH & CNTP mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của các nhà tuyển dụng và chuyên gia trong ngành về mức độ hài lòng và nhu cầu về nhân sự đối với sinh viên được đào tạo từ Viện. Những ý kiến đóng góp này sẽ là cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh và xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội. 
 
Viện CNSH & CNTP xin trân trọng cảm ơn!