Đăng kí Đồ án nghiên cứu cử nhân cho SV K62 theo chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ

05/01/2021
Đăng kí Đồ án nghiên cứu cử nhân cho SV K62 theo chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ
 
Theo chương trình đào tạo dành cho K62, tùy theo lựa chọn chương trình đào tạo của mỗi sinh viên. Đến học kỳ 20202, sinh viên có thể:
  1. Thực hiện Đồ án tốt nghiệp cử nhân (6TC) – theo chương trình đào tạo cử nhân;
  2. KHÔNG thực hiện Đồ án tốt nghiệp cử nhân, đăng kí các học phần theo chương trình đào tạo kỹ sư;
  3. Thực hiện Đồ án nghiên cứu Cử nhân (6TC) – theo chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ.
Lưu ý: “Đồ án tốt nghiệp cử nhân” và “Đồ án nghiên cứu Cử nhân” đều có 6 TC. Tuy nhiên, với Đồ án nghiên cứu cử nhân, GVHD sẽ hướng dẫn SV thực hiện đồ án tốt nghiệp cử nhân đồng thời xây dựng định hướng nghiên cứu chuyên sâu trong bậc học Thạc sĩ.
 
Với chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ. Học kỳ 20202, sinh viên K62 có thể đăng ký Đồ án nghiên cứu cử nhân nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện:
  1. Đạt CPA cuối khóa từ 2,5 trở lên (để đảm bảo điều kiện xét tuyển thẳng)
  2. Đang học tập theo lịch trình học tập chuẩn, tích lũy được 120 TC trở lên
Các sinh viên có thể nhận được kinh phí hỗ trợ nghiên cứu trong quá trình học thạc sĩ tại Viện CNSH & CNTP nếu có điểm CPA >=2.8 khi học đại học. Sinh viên tham khảo thêm Quyết định về Quy định xét duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ nghiên cứu cho học viên cao học và nghiên cứu sinh ban hành ngày 8/12/2020 tại:
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/Upload/SDH/files/VanBanQuyChe/2020_12_08_Quy_dinh_ho_tro_nghien_cuu.pdf 
 
Để hỗ trợ đăng kí thực hiện Đồ án nghiên cứu cử nhân  trong học kỳ 20202, và đăng kí các học phần tiếp theo cho chương trình tích hợp, Viện CNSH & CNTP thực hiện lấy thông tin của các sinh viên K62 có nguyện vọng theo học chương trình tích hợp cử nhân – thạc sĩ . Các bạn hãy điền vào đăng kí sau:
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=n7jxBugHT0a0COwbRXA_MarXKc7TeDFOghrwJIfrIvlUNlNMSUhPQjdIUUpGS0g1SVYxQVc4TVc0Vy4u 
 
Thời hạn đăng kí: 11/1/2021
 
Viện CNSH & CNTP