Thông báo: lịch bảo vệ ĐATN 01/2021 Viện CNSH & CNTP

22/01/2021
Viện CNSH & CNTP trân trọng thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp 2021 như sau
 
1. Bộ môn Công nghệ Sinh học
2. Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

HỘI ĐỒNG 01 & 02 - Ngày 26/01/2021 tại phòng D4-308, ngày 27/01/2021 tại phòng D6-304

 

 
HỘI ĐỒNG 03, 04, 05 - ngày 26/01/2021 tại phòng D4-309 và ngày 27/01/2021 tại phòng D6-305
 

3. Bộ môn Quá trình và Thiết bị CNSH
Thời gian: 13h - 17h
Địa điểm: phòng 401 - D4
4. Bộ môn Quản lý chất lượng