Mời tài trợ hội nghị NCKH SV lần thứ 32 năm 2015

17/04/2015
HỘI NGHỊ  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 32
 VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

15/05/2015
 
  Doanh nghiệp cùng tham gia ủng hộ và khuyến khích phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học;
-  Cơ hội phát hiện và tuyển dụng được những sinh viên giỏi ngành công nghệ sinh học và thực phẩm.
Viện CNSH-CNTP trân trọng kính mời các công ty tham gia tài trợ cho Hội nghị!
Xem thêm:
     - Tổng kết Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Viện lần thứ 31 năm 2014

Liên hệ:
TS. Vũ Thu Trang
Viện CN sinh học – CN thực phẩm
ĐT: 04.3868.0119
Email: trang.vuthu (at) hust.edu.vn
 
   GÓI TÀI TRỢ PLATINUM
  15.000.000 VNĐ
 
-  Giới thiệu về công ty 10 phút vào lễ tổng kết hội nghị ngày 15/05/2015
-  Tham gia trao giải SV đạt giải Nhất tại hội nghị ngày 15/05/2015
-  Được trang bị 01 bàn để giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
-  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và trên trang web của Viện.
  GÓI TÀI TRỢ VÀNG     
  12.000.000 VNĐ
 
-  Trao giải cho sinh viên đạt giải Nhì tại hội nghị ngày 15/05/2015
-  Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
-  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và trên trang web của Viện
  GÓI TÀI TRỢ BẠC       
  9.000.000 VNĐ
 
-   Trao giải cho sinh viên đạt giải Ba tại hội nghị ngày 15/05/2015
-   Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
-   Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện
  GÓI TÀI TRỢ ĐỒNG    
  6.000.000 VNĐ
 
-  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện
 Trân trọng!
 
Viện CNSH - CNTP