Chương trình hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 31 (update)

14/05/2014
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN LẦN THỨ 31
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

(Thứ Sáu ngày 16/05/2014)
 
Thời gian Hoạt động
8h30-8h45 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 31
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
   -   Phát biểu khai mạc hội nghị của Viện trưởng
   -   Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h45-11h55 Báo cáo tại các Hội đồng
         1.  Phân ban Công nghệ Sinh học
Địa điểm: 202-C4, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
         2.  Phân ban Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
11h30-13h30 Nghỉ trưa
13h30-15h30 Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
16h -16h30 Trao giải và bế mạc
Địa điểmPhòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
   -  Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:
        1. Phân ban Công nghệ Sinh học
        2. Phân ban Công nghệ Thực phẩm
   -  Trao giải và phát biểu của các nhà tài trợ
   -   Phát biểu bế mạc Hội nghị của Viện trưởng Viện CNSH-CNTP

 Danh sách, thứ tự bảo vệ các đề tài: download
Trân trọng kính mời các thầy cô, các bạn sinh viên đến dự!