Gắn liền đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, đổi mới kỹ thuật nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (CNSH&CNTP) là nội dung chính của Hội thảo “Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học – Từ nghiên cứu tới sản xuất” (http://sbftconference.hust.edu.vn) được Viện CNSH&CNTP, Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức trong hai ngày 10 và 11/10/2016 tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà Tạ Quang Bửu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
Xem chi tiết ...
Xem chi tiết ...
Improve the quality of training, meet the demand for high quality human resources for the society during the period of international integration ...