Gắn liền đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, đổi mới kỹ thuật nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (CNSH&CNTP) là nội dung chính của Hội thảo “Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học – Từ nghiên cứu tới sản xuất” (http://sbftconference.hust.edu.vn) được Viện CNSH&CNTP, Trường ĐHBK Hà Nội tổ chức trong hai ngày 10 và 11/10/2016 tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà Tạ Quang Bửu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.