Chợ Công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam (International Techmart Vietnam 2012) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ủy ban KH&CN ASEAN, UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vào ngày 20 đến ngày 23 tháng 9 năm 2012 tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E. 91 Trần Hưng Đạo.