Hợp tác đào tạo với công ty cổ phẩn mía đường Lam Sơn
Thời gian: 8h00 ngày chủ nhật 22/04/2018 Địa điểm: Nhà D9 – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Số 1 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Địa điểm: Nhà D9 – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Số 1 Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội Thời gian: 8h00 – 12h00, ngày 22 tháng 04 năm 2018
Địa điểm: Nhà D9 – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Số 1 Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội Thời gian: 8h00 – 12h00, ngày 22 tháng 04 năm 2018