Thời gian trải nghiệm tại các phòng như sau: - Bài "Quan sát vi khuẩn bằng kính hiển vi" - tại phòng B1-305; thời gian: nhóm 1 từ 9.10-9.40, nhóm 2 từ 9.50-10.20 - Bài "Sản xuất nước quả dạng Necta" - tại phòng C4-112; thời gian: nhóm 1 từ 9.10-9.40, nhóm 2 từ 9.50-10.20
Chiều ngày 12/11/2018, tại Trường ĐHBK Hà Nội, Hội thảo “chiến lược quản lý khởi nghiệp” đã được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực khoa học sự sống.
Chiều ngày 08/11/2018, tại Hội trường C2, trường ĐHBK Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định về công tác tổ chức và bổ nhiệm trưởng các đơn vị. Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Chu Kỳ Sơn là Viện trưởng Viện CN Sinh học & CN Thực phẩm nhiệm kỳ 2018-2023.