Xem chi tiết ...
Xem chi tiết ...
Improve the quality of training, meet the demand for high quality human resources for the society during the period of international integration ...
WFP recruits the best and brightest professionals from all over the world for international positions.
Thời gian: Ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2015 Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
“Đổi mới sáng tạo là việc khai thác khoa học, công nghệ và đổi mới nhận thức để đáp ứng nhu cầu của nhóm người nghèo và nhóm người có thu nhập thấp, đặc biệt là những người sống ở vùng nông thôn, có mức thu nhập thấp và không có điều kiện tiếp cận với những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống.”