Với sứ mệnh xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo cho các bạn sinh viên trong Viện học hỏi, rèn luyện và phát triển các kỹ năng, đầu tháng 6 vừa rồi, Liên Chi Đoàn Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm đã tổ chức chương trình "So You Think You Can Cook".
Từ ngày 23 đến 26/6/2020, Viện CNSH & CNTP đã thực hiện đánh giá nội bộ chương trình Kỹ thuật Thực phẩm theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA.
Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn tuyển dụng
Năm nay thí sinh có SAT, ACT, A-Level có thể được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội (tuỳ theo mức điểm khác nhau). Cụ thể đối với các ngành Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Sinh học và CTTT Kỹ thuật Thực phẩm:
THE vừa công bố các danh sách trường đại học trong “Độ tuổi vàng” và “Trẻ” tốt nhất thế giới. Trong mỗi danh sách, Việt Nam có 1 trường, đặc biệt Trường đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 200 trường “Độ tuổi vàng” tốt nhất.