Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc), phía bạn sẽ giới thiệu chương trình học bổng Sau Đại học cho cán bộ, sinh viên tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp tại trường như sau:
Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với các trường Đại học đối tác của Hàn Quốc, Phòng HTQT thông báo học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ của Chính phủ Hàn Quốc tại các trường đối tác như sau:
- Kỹ sư phụ trách chế biến - Số lượng: 3 nam - Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 20/05/2015.
Xem chi tiết.
Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam tuyển dụng bổ sung 05 kỹ sư chuyên ngành chế biến thực phẩm và công nghệ sinh học.
In this program, the selected student will have the integrated course in Environmental Engineering (5 years course of Mater and PhD.)