Hoạt động NCKH Sinh viên đã và đang được nhiều sinh viên tham gia. Những thách thức và cơ hội đang ở phía trước bạn. Bạn cần chuẩn bị những gì cho mùa NCKH Sinh viên năm nay!
Thời gian: Thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017 Địa điểm: Phòng hội thảo 923; 303 Thư viện Tạ Quang Bửu
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2016 Địa điểm: Phòng 201A-C4; Phòng hội thảo 923; 701 Thư viện Tạ Quang Bửu