Thời gian: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2014 Địa điểm: Phòng 202-C4 và Phòng hội thảo tầng 2 nhà C10
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2013 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết....
Tuần lễ “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” là hoạt động thường niên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa đối với sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên học hỏi và tham gia nghiên cứu khoa học. Là một trong số những đơn vị có hoạt động nghiên cứu khoa học đứng hàng đầu trong Trường, số sinh viên của Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm tham gia nghiên cứu khoa học tăng đáng kể hàng năm cả về số lượng và chất lượng.
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Phòng 202-C4 và Phòng hội thảo tầng 2 nhà C10
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2013 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết....
Tuần lễ “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” là hoạt động thường niên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đây là cơ hội rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, xây dựng tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động học tập và nghiên cứu.
Thời gian cũ: 16/05/2012 Nay thay đổi sang ngày: 18/05/2012 Nội dung, địa điểm không thay đổi
Thời gian: 18/5/2012 Danh sách và chương trình tổ chức hội nghị...
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2012 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết....
Hưởng ứng phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát động, ngày 20/05/2011 Viện CNSH-CNTP đã tổ chức thành công “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XXVIII”