Trong 2 ngày 17 và 18/4, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức thành công Hội trại tuổi trẻ “Bách Khoa – Hà Nội” trong khuôn viên trường...
17h30 ngày 22 tháng 10 năm 2009, tại văn phòng Bộ môn Máy & TĐH CNSHTP, LCĐ Viện CNSH-CNTP đã tổ chức đại hội kiện toàn nhân sự ban chấp hành LCĐ Viện.
Thông báo về lịch tuần sinh hoạt công dân Viện CNSH-CNTP
Thông báo lịch Đại hội chi Đoàn 2009