Xem chi tiết trong các file đính kèm
17h30 ngày 22 tháng 10 năm 2009, tại văn phòng Bộ môn Máy & TĐH CNSHTP, LCĐ Viện CNSH-CNTP đã tổ chức đại hội kiện toàn nhân sự ban chấp hành LCĐ Viện.
Trong 2 ngày 24, 25/4/2010, khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giảng viên cao cấp CEFE Việt Nam Nguyễn Văn Mỹ, TS. Nguyễn Minh Hệ, Th.s Phạm Ngọc Hưng cùng BCH Liên Chi Đoàn Viện CNSH-CNTP phối hợp tổ chức cho 40 sinh viên của Viện CNSH-CNTP và 20 sinh viên các Khoa Viện khác trong trường.
Trong 2 ngày 17 và 18/4, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức thành công Hội trại tuổi trẻ “Bách Khoa – Hà Nội” trong khuôn viên trường...
17h30 ngày 22 tháng 10 năm 2009, tại văn phòng Bộ môn Máy & TĐH CNSHTP, LCĐ Viện CNSH-CNTP đã tổ chức đại hội kiện toàn nhân sự ban chấp hành LCĐ Viện.
Thông báo về lịch tuần sinh hoạt công dân Viện CNSH-CNTP
Thông báo lịch Đại hội chi Đoàn 2009