Sản phẩm NCKH của Viện tham gia hội chợ Techmart 2015

 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN CN SINH HỌC VÀ CN THỰC PHẨM 
THAM GIA HỘI CHỢ TECHMART 2015
 
Xem thông tin về hội chợ 
 1. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỒN KHÔNG GIA NHIÊT VÀ BÃ RƯỢU KHÔ TỪ GẠO (TS. CHU KỲ SƠN) - dowload
 2. MANNOOLIGOSACCHARIDE TỪ BÃ CƠM DỪA (TS. ĐỖ BIÊN CƯƠNG, GS. ĐẶNG THỊ THU) - dowload
 3. KIT PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ LÂN HỮU CƠ, CARBAMAT TỒN DƯ TRONG NÔNG SẢN (TS. ĐỖ BIÊN CƯƠNG, GS. ĐẶNG THỊ THU) - dowload
 4. GIẢI PHÁP BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỊT BẰNG CHITOSAN  SẢN XUẤT TỪ PHẾ LIỆU TÔM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC (PGS.TS.HỒ PHÚ HÀ) - dowload
 5. HOẠT CHẤT N-AXETYL-D-GLUCOSAMINE(PGS.TS.LÊ THANH HÀ) - dowload
 6. SẢN XUẤT CHẾ PHẨM NATTOKINASE PHÒNG NGỪA VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH HUYẾT KHỐI (PGS.TS.NGUYỄN LAN HƯƠNG) - dowload
 7. CÔNG NGHỆ TẠO HƯƠNG LIÊU DẠNG BỘT TỪ VỎ QUẢ CÓ MÚI (PGS.TS NGUYỄN MINH TÚ) - dowload
 8. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NGHIỀN BỘT GIẤY (PGS.TS NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM) - dowload
 9. CHẾ PHẨM SINH HOC KIỂM SOÁT AFLATOXIN (PGS.TS NGUYỄN THỊ XUÂN SÂM) -dowload
 10. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XÚC XÍCH LÊN MEN CÓ SỬ DỤNG CHỦNG KHỞI ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (PGS.TS PHAN THANH TÂM) - dowload
 11. ĐẬU LÊN MEN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG (PGS.TS QUẢN LÊ HÀ) -dowload
 12. KHỬ MÀU NƯỚC THẢI DỆT NHUÔM BẰNG ENZYM (PGS.TS TÔ KIM ANH) - dowload
 13. QUE THỬ NHANH ROTAVIRUS (TS. TRƯƠNG QUỐC PHONG) - dowload