Sản phẩm NCKH của Viện giai đoạn 2009-2013 tham gia hội chợ Techmart 2012

 

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIỆN CN SINH HỌC VÀ CN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2009-2013
THAM GIA HỘI CHỢ TECHMART 2012
 
Xem thông tin về hội chợ tại đây.
 1. BK-SETA Kit PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ TỤ CẦU VÀNG DẠNG A TRONG CÁC SẢN PHẨM THỊT, SỮA (PGS. Tô Kim Anh) - download
 2. Array MDR-TB: PHÁT HIỆN NHANH TÍNH ĐA KHÁNG THUỐC Ở VI KHUẨN LAO(TS. Lê Quang Hòa) - download
 3. QUY TRÌNH PHÁT HIỆN NHANH VIRUS DENGUE (TS. Trương Quốc Phong)  -download 
 4. CÔNG NGHỆ TẨY TRẮNG BỘT GIẤY GỖ CỨNG BẰNG CHẾ PHẨM ENZYM VÀ CHẤT TẨY (GS. Đặng Thị Thu)  - download 
 5. CHẾ PHẨM SINH HỌC KIỂM SOÁT AFLATOXIN (PGS. Nguyễn Thị Xuân Sâm) -download
 6. HỆ THỐNG XỬ LÝ SINH HỌC NƯỚC THẢI MỘT BỂ TÍCH HỢP (PGS. Nguyễn Văn Cách) - download
 7. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHẾ PHẨM BIO-TS3 LÀM TĂNG KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG BỆNH TRONG NUÔI TÔM THÂM CANH (PGS. Khuất Hữu Thanh) - download
 8. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PREBIOTIC MANNOOLIGOSACCHARIDE TỪ BÃ CƠM DỪA (GS. Đặng Thị Thu, TS. Đỗ Biên Cương) - download
 9. CHITOOLIGOSACCHARIT (PGS. Lê Thanh Hà) - download
 10. QUY TRÌNH THU NHẬN SAPONIN TỪ KHÔ DU TRÀ (CAMELLIA DRUPIFERA) (PGS. Nguyễn Thị Minh Tú) - download
 11. CHẾ PHẨM NATTOKINASE PHÒNG NGỪA VÀ HỖ TRỢ CÁC BỆNH LÝ VỀ HUYẾT KHỐI (PGS. Nguyễn Lan Hương) - download
 12. CHẾ PHẨM ĐẬU ĐEN LÊN MEN DẠNG BỘT CÓ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ AMYLASE, SỬ DỤNG CHO NGƯỜI MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG (PGS. Quản Lê Hà)  - download
 13. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHỨC NĂNG TỪ ĐẬU TƯƠNG (PGS. Trần Liên Hà) -download
 14. QUY TRÌNH SẢN XUẤT THẠCH TRÀ XANH BỔ SUNG POLYPHENOL VÀ PROBIOTIC (TS. Hồ Phú Hà)  -download
 15. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SURIMI VÀ CÁC SẢN PHẨM MÔ PHỎNG SURIMI TỪ CÁ RÔ PHI (ThS. Đỗ Thị Yến) - download
 16. QUI TRÌNH SẢN XUẤT XÚC XÍCH LÊN MEN CÓ SỬ DỤNG CHỦNG KHỞI ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (TS. Phan Thanh Tâm) - download
 17. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NEM CHUA AN TOÀN SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC (TS. Phan Thanh Tâm)  - download 
 18. QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU QUẢ LÊN MEN CÓ BỔ SUNG CHẾ PHẨM VI KHUẨN LACTIC (PGS. Lê Thanh Mai) - download
 19. CẢI TIẾN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỒN TỪ SẮN (PGS. Nguyễn Thanh Hằng) - download
 20. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỒN THEO CÔNG NGHỆ DỊCH HÓA, ĐƯỜNG HÓA VÀ LÊN MEN ĐỒNG THỜI (TS. Chu Kỳ Sơn) - download