Trong 2 ngày 17 và 18/4, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức thành công Hội trại tuổi trẻ “Bách Khoa – Hà Nội” trong khuôn viên trường...
17h30 ngày 22 tháng 10 năm 2009, tại văn phòng Bộ môn Máy & TĐH CNSHTP, LCĐ Viện CNSH-CNTP đã tổ chức đại hội kiện toàn nhân sự ban chấp hành LCĐ Viện.
Theo thông báo của Cục đào tạo nước ngoài, Bộ Giáo dục và đào tạo 300 suất học bổng dự kiến là 300 suất dành cho nghiên cứu sinh bằng ngân sách nhà nước năm 2009 (đợt bổ sung)
Thông báo về lịch tuần sinh hoạt công dân Viện CNSH-CNTP
Thông báo lịch Đại hội chi Đoàn 2009