Đội ngũ cán bộ và giảng viên

 

Trải qua 60 năm hoạt động, đội ngũ giảng viên và cán bộ của Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm không ngừng lớn mạnh và luôn có những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sinh học và thực phẩm. Từ những ngày đầu thành lập, tổ Bộ môn Vi sinh - Hóa sinh thuộc Khoa Kỹ thuật hóa học chỉ có 3 cán bộ giảng dạy vi sinh, hóa sinh và 1 cán bộ phục vụ. Đến nay, năm 2018, đội ngũ giảng viên và cán bộ của Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm bao gồm 62 cán bộ (1 Giáo sư, 18 Phó Giáo sư, 23 Tiến sĩ, 16 Thạc sỹ và 04 cử nhân/kỹ sư), bao gồm 45 giảng viên, 14 cán bộ phục vụ giảng dạy và 03 cán bộ văn phòng. Đây là các giảng viên và cán bộ có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản trong nước và tại nhiều nước trên thế giới có có nền khoa học công nghệ phát triển như Liên Xô, Bungari, Áo, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Úc… Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm luôn là một địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học tin cậy hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thực phẩm.

Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết, với cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, cùng sự hợp tác chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp, chất lượng đào tạo nâng cao nhằm đạt được mục tiêu:
  • Là địa chỉ đào tạo tin cậy, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm trong nước và trong khu vực.
  • Là đơn vị nghiên cứu phát triển giải pháp kỹ thuật và công nghệ có năng lực và hợp tác, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thực tế phát triển và sản xuất.

Danh sách cán bộ và giảng viên các Bộ môn, Trung tâm nghiên cứu:

-          Bộ môn Công nghệ sinh học
-          Bộ môn Công nghệ thực phẩm
-          Bộ môn Quản lý chất lượng
-          Bộ môn Vi sinh, Hóa sinh và Sinh học phân tử
-          Bộ môn Quá trình - Thiết bị CNSH-CNTP
-          Trung tâm đào tạo và phát triển sản phẩm thực phẩm
-          Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học