Các dịch vụ và sản phẩm

 

* Dịch vụ:
  • Cung cấp các dịch vụ phân tích: chỉ tiêu vi sinh vật,  nhận diện vi sinh vật bằng giải trình tự gen, xác định hoạt tính enzyme, phân tích và tinh chế protein, phân tích ELISA, HPLC (đường, axit hữu cơ, axit amin, các hoạt chất sinh học...)...
  • Cung cấp dịch vụ: biểu hiện gen và sản xuất protein/enzyem tái tổ hợp tinh sạch, tổng hợp gen, phát triển và sản xuất que thử nhanh,..
  • Đào tạo: sinh học phân tử, kỹ thuật gen, kỹ thuât phân tích protein/enzyme, kỹ thuật lên men, thu hồi và hoàn thiện sản phẩm,..
* Sản phẩm và Công nghệ chuyển giao
Hiện nay Trung tâm đã phát triển thành công một số công nghệ, sản phẩm có thể chuyển giao và thương mại hóa:
  • Que thử xác định độc tố tụ cầu
  • Que thử phát hiện virus rota (BK-Rota)
  • Que thử phát hiện virus viêm gan B (BK-HBV)
  • Kit phát hiện virus Dengue,
  • Chế phẩm probiotic Bacillus subtilis (bào tử, sinh dưỡng), B. clausii (bào tử, sinh dưỡng), Lactobacillus acidophillus, L. casei,....