Thực tập kỹ thuật là một học phần trong chương trình đào tạo Kỹ thuật Sinh học của viện Công nghệ Sinh học và công nghệ Thực phẩm, trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Thời gian thực tập giúp sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, nắm được những kiến thức về nguyên liệu, thiết bị & quy trình công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng & markerting sản phẩm. Hè 2020, sinh viên K61 Kỹ thuật Sinh học đã có đợt thực tập bổ ích tại Công ty cổ phần HABECO Hải Phòng
Sinh viên khi làm việc trong các phòng thí nghiệm Bộ môn VS-HS-SHPT xem lịch trực khi cần liên hệ cán bộ PTN