Tuần lễ “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” là hoạt động thường niên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đây là cơ hội rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, xây dựng tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động học tập và nghiên cứu.
Thời gian cũ: 16/05/2012 Nay thay đổi sang ngày: 18/05/2012 Nội dung, địa điểm không thay đổi
Thời gian: 18/5/2012 Danh sách và chương trình tổ chức hội nghị...
Ngày 26/04/2012, tại hội trường B6, trong không khí phấn khởi và trang trọng, BCH Liên chi Đoàn Viện CNSH & CNTP đã tổ chức Đại hội đại biểu LCĐ nhiệm kỳ 2012 – 2014. Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện CNSH – CNTP...
Trong khuôn khổ hợp tác dự án LOTUS II (Erasmus Mundus Action 2), trường ĐHBK thông báo học bổng trao đổi Sau đại học cho các cán bộ trường.
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2012 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết....