Trong khuôn khổ hợp tác dự án LOTUS II (Erasmus Mundus Action 2), trường ĐHBK thông báo học bổng trao đổi Sau đại học cho các cán bộ trường.
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2012 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết....
Cơ quan Đối ngoại- Bộ Công an cần tuyển 20 chỉ tiêu cán bộ nam làm công tác An ninh đối ngoại. Thời gian đăng ký dự tuyển: từ 12/3-20/4/2012 Liên hệ: Anh An (0979.592.117 - email: tddn2012@gmail.com)
Cơ quan Đối ngoại- Bộ Công an cần tuyển 20 chỉ tiêu cán bộ nam làm công tác An ninh đối ngoại. Thời gian đăng ký dự tuyển: từ 12/3-20/4/2012 Liên hệ: Anh An (0979.592.117 - email: tddn2012@gmail.com)