Sách xuất bản

 

 1. Hóa sinh công nghiệp. Chủ biên: Lê Ngọc Tú. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. 1997
 2. Thí nghiệm Hóa sinh. Chủ biên: Đặng Thị Thu. Đại học Bách Khoa Hà Nội. 1997.
 3. Biến hình các sản phẩm từ hạt. Chủ biên: Lê Ngọc Tú. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. 2000.
 4. Tế bào và các quá trình sinh học. Chủ biên: Đặng Thị Thu. NXB Khoa học Kỹ thuật. 2002.
 5. Công nghệ enzym. Chủ biên: Đặng Thị Thu. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. 2004.
 6. Công nghệ lên men sản xuất các chất kháng sinh. Nguyễn Văn Cách. NXB KH-KT, Hà Nội.  2004
 7. Độc tố học. Chủ biên: Lê Ngọc Tú. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. 2006.
 8. Đại cương vi sinh vật thực phẩm. Trần Liên Hà.  Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật, 2007.
 9. Cơ sở Công nghệ sinh học. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. 2009
  • Tập 2. Công nghệ Hóa sinh. Chủ biên: Đặng Thị Thu.
  • Tập 4. Công nghệ vi sinh. Chủ biên : Lê Văn Nhương, Nguyễn  Văn Cách