Văn phòng Viện

 

1. KS. Nguyễn Thị Ngân Hà

Phụ trách: Thư ký, thủ tục hành chính
Liên hệ : Phòng 202-C4, ĐT/Fax: 04 3868 2470
Email: SBFT (at) hust.edu.vn

 2. ThS. Cao Thị Thanh Bình

Phụ trách: Công tác giáo vụ
Liện hệ : Phòng 203-C4, ĐT: 04 3869 2515
Email: binh.caothithanh (at) hust.edu.vn

 3. ThS. Nguyễn Thị Linh

Phụ trách: Công tác giáo vụ
Liên hệ : Phòng 203-C4, ĐT: 04 3869 2515
Email: linh.nguyenthi (at) hust.edu.vn