Dịch covid-19 đã và đang cho thấy những tác động khủng khiếp đến đời sống xã hội và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế. Và trong giới học sinh, sinh viên nói chung, vị virus này ít nhiều đã và đang gây ra những khó khăn trong hành trình chinh phục tấm bằng đại học.
Ngày 26/3/2020 đánh dấu cột mốc 89 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức của thanh niên đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc. Đoàn là lực lượng xung kích cách mạng, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên nước ta.
Thông tin tổng hợp nội dung hỏi đáp trong buổi giao lưu trực tuyến thầy & trò ngày 18/03/2020
Nhằm mục tiêu chia sẻ những kỹ năng tổ chức, quản lý cũng như tham gia lớp học trực tuyến sử dụng phương tiện là phần mềm MS TEAMS, tối ngày 19/03/2020, Viện CNSH & CNTP đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa ban lãnh đạo Viện, các cán bộ giảng viên cùng đông đảo các em sinh viên.