Tin HOT

 

Tin liên quan:
Hội thảo ABBS 2019
Hội thảo QMFS 2019

HỘI THẢO ABBS (13-15/11/2019)
 

Hội thảo khoa học châu Á lần thứ 14 về Công nghệ biohydrogen, Quá trình và Công nghệ các sản phẩm từ sinh khối ABBS 2019 với chủ để “Đổi mới và Công nghệ hướng tới Nền kinh tế sinh học bền vững” sẽ được tổ chức tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 15/11/2019.

Viện CNSH & CNTP trân trọng thông báo danh sách các đại biểu sẽ thuyết trình tại phiên toàn thể (9h00 - 12h00 ngày 14/11/2019 tại phòng hội thảo, tầng 10 thư viên Tạ Quang Bửu). Mọi thông tin chi tiết có tại website: http://abbs2019.hust.edu.vn/


 

Green synergy solutions for future

Prof. Shu-Yii WU
President, IAHE Biohydrogen Division
CEO, APEC Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (APEC ACABT)
Dean, College of Engineering and Science, Feng Chia University, Taiwan
 

 

Biorefinery: the Thai experience

Prof. Klanarong Sriroth
Director of Mitr Phol Group, Thailand
 

Application of Deep Learning for Bio-Energy (TBC)

Prof. Jun Miyake
School of Engineering, Osaka University, Japan

A path from zero to hero: biohythane production technology and its applications in self-sustained community

Assoc. Prof. Andrew, Chen-Yeon CHU
Fengchia University, Taiwan

Challenges in downstream processing of bio-products; energetic and economic aspects

Prof. Dr. Wolfgang M. Samhaber
Institute of Process Engineering, Johannes Kepler University Linz
Austria
 

 

Energy transition and development prospects for renewable energy in Vietnam

Assoc. Prof. Dr. PHAM Hoang Luong
Hanoi University of Science and Technology
Vice-Chairman, Key State Science and Technology Program on Energy of Vietnam (KC.05/16-20)


 

HỘI THẢO QMFS (15-16/11/2019)

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) phối hợp với Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert tổ chức hội thảo khoa học Quản lý Chất lượng và An toàn Thực phẩm QMFS 2019 vào các ngày 15-16/11/2019

Email:
 qmfs@hust.edu.vn
Web: qmfs.hust.edu.vn

Viện CNSH & CNTP