Tin HOT

 

Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, chỉ đạo mới.

Hiện nay, đã xuất hiện một số ca nhiễm bệnh, ca tiếp xúc gần cần cách ly trong thành phố Hà Nội, đặc biệt trong địa bàn gần khuôn viên Trường và ký túc xá, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Trường ĐHBK Hà Nội yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong Trường:

  1. Cập nhật và quán triệt các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thông tin hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng và của Trường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;
  2. Các cán bộ, người học tránh qua lại các khu vực có cảnh báo, tránh đến khám bệnh tại bệnh viện Bạch Mai, những ai đã từng đến bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua cần tự cách ly, báo cho cơ sở y tế gần nhất, Phòng khám đa khoa Bách khoa và Trưởng đơn vị (với cán bộ) hoặc Phòng CTSV, ĐT (với người học);
  3. Phòng CTSV, Đoàn TN và TTQLKTX thông báo đến người học: hạn chế tối đa việc ra khỏi nơi cư trú, chỉ sử dụng dịch vụ ăn, uống tại các cơ sở đảm bảo vệ sinh; với sinh viên đang ở trong ký túc xá khuyến cáo sử dụng dịch vụ của các đơn vị được phép như nhà ăn 1-5, khuyến cáo mua đồ ăn mang về nhà;
  4. Phòng CSVC, Trung tâm phục vụ Bách khoa thực hiện dừng mọi dịch vụ không thiết yếu trong khuôn viên Trường và ký túc xá;
  5. Phòng An ninh phối hợp với công ty bảo vệ Hùng Vương tăng cường giám sát, chỉ cho vào Trường: xe của cán bộ và xe khác có cán bộ Trường đón tại cổng;
  6. Các đơn vị hạn chế tối đa mọi cuộc họp, hội nghị trực tiếp, giáp mặt, tăng cường triển khai họp trực tuyến.

 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐHBKHN