Tiến sỹ

 

Hệ đào tạo tiến sỹ kỹ thuật, gồm 3 chuyên ngành:
  • 62.54.02.05 Công nghệ sinh học thực phẩm – Download file
  • 62.54.02.01 Công nghê thực phẩm và đồ uống  – Download file
  • 62.54.10.01 Công nghệ bảo quản, sơ chế nông lâm sản sau thu hoạch – Download file
Các mục tiêu đào tạo, thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức, đối tượng và phân loại đối tượng tuyển sinh; Cấu trúc và nội dung chương trình, kế hoạch học tập…xin xem thêm trong các file đính kèm với từng chuyên ngành
VIỆN CN SINH HỌC – CN THỰC PHẨM