Cơ hội học bổng

 

Sinh viên Viện CNSH-CNTP hàng năm có nhiều cơ hội nhận học bổng của Trường, của các tổ chức doanh nghiệp và các quĩ học bổng trong và ngoài nước.
a/  Học bổng khuyến học dành cho SV giỏi và SV nghèo vượt khó:
-           Học bổng của trường và khối Pháp ngữ.
-           Học bổng của các tổ chức/doanh nghiệp
-           Quỹ khuyến học của các Giảng viên, Cựu sinh viên.
b/ Học bổng của các tổ chức quốc tế:
-          Chương trình AUN-SEED Net: thạc sỹ tại Philippines, đào tạo tiến sỹ phối hợp tại Philippines   và Nhật bản.
-          Học bổng của đại sứ quán các nước Bỉ, Canada, Pháp,…
-          Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
-          Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain (MoniQA)
 
c/ Học bổng của các tổ chức quan hệ hợp tác với Viện.
-          Học bổng sinh viên năm cuối: tại Áo, và các nước Châu Âu (chương trình ASIA ERAMUS);
-          Thực tập tại Hàn Quốc (trường Postech), Đức (trường Maxplanc).
-          Học bổng Master Ajinomoto tại Nhật bản.
-          Học bổng thạc sỹ/tiến sỹ tại ĐH Kochi, Nhật bản.