Cơ hội nghề nghiệp

 

Sinh viên được đào tạo tại Viện CNSH-CNTP, sau khi tốt nghiệp có thể tham gia công tác tại các vị trí sau:
Cử nhân và kỹ sư ngành kỹ thuật thực phẩm
1.  Quản lý kỹ thuật sản xuất theo các dây chuyền sản xuất thực phẩm
2.  Thiết kế, lắp đặt, vận hành các dây chuyền sản xuất thực phẩm. Tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng các sản phẩm thực phẩm, tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thực phẩm
3.  Tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề…
4.   Nghiên cứu tại Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản thực phẩm
5.  Học các chương trình sau đại học như cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước thuộc các chương trình công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm
Ngoài ra, với chuyên ngành Quá trình và thiết bị CN Sinh học – công nghệ thực tập, sinh viên sau khi ra trường còn có thể:
·   Công tác tại công ty thiết kế và chế tạo cơ khí, các nhà máy chế biến dược phẩm, thực phẩm và sinh học,
·   Công tác tại các nhà máy thiết kế, sản xuất và vận hành các hệ thống lạnh, điều hòa không khí,
·   Thiết kế, lập trình các hệ thống điều khiển tự động, vận hành các dây chuyền sản xuất tự động hiện đại trong công nghiệp.nói chung và trong các lĩnh vực sinh học, thực phẩm nói riêng
 
Cử nhân và kỹ sư ngành kỹ thuật sinh học
1.   Sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật sinh học có thể làm việc trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều phạm vi khác nhau: y tế, dược phẩm, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, môi trường tại các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các cơ quan quản lý ( sở khoa học, các bộ ngành liên quan)
2.   Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất các sản phẩm sinh học trong các viện nghiên cứu
3.   Thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất, quản lý công nghệ trong lĩnh vực sinh học, công nghệ môi trường, nông nghiệp, y tế…
4.   Tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề….
5.   Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học
6.   Học các chương trình sau đại học như cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước thuộc các chương trình công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm