Danh mục cán bộ

 

 1. PGS.TS. Hồ Phú Hà   - Trưởng Bộ môn

 2. PGS.TS. Vũ Thu Trang       - Phó trưởng Bộ môn

 3. PGS. TS. Chu Kỳ Sơn

 4. PGS. TS. Nguyễn Thanh Hằng

 5. PGS. TS. Phan Thanh Tâm

 6. PGS. TS. Lương Hồng Nga

 7. TS. Nguyễn Thị Hạnh

 8. TS. Nguyễn Tiến Cường

 9. TS. Nguyễn Văn Hưng

 10. TS. Nguyễn Chính Nghĩa

 11. ThS. Nguyễn Thị Hoài Đức

  ​​​​​​​12. TS. Nguyễn Hải Vân