Liên hệ

 

Bộ môn Công nghệ thực phẩm (Phòng 206B-C4)

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04 3868 0118 / 04 3868 0119

Fax: 04 3868 2470