Danh sách đề tài nghiên cứu

 

Danh sách các đề tài nghiên cứu của Bộ môn từ năm 2010 đến nay

Đề tài cấp nhà nước   
 1. 2008-2010: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung từ vi sinh vật.  Đề tài nhánh KC 04.05/06-10.
 2. 2009-2010: Nghiên cứu tạo chế phẩm enzym tái tổ hợp thuỷ phân lignocellulose phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu. KC-04-22/06-10.
 3. 2009-2010:  Nghiên cứu công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lí nước thải sinh hoạt đô thị.  KC-04-23/06-10.   Giải VIFOTEC 2011
 4. 2012-2013: Áp dụng sáng chế “Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý nước thải” để xây dựng mô hình xử lý nước thải cho làng nghề sản xuất bánh đa và miến tại thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Dự án CT68/2012-2013/TW-SC3
 5. 2011-2015: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình công nghệ tích hợp tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn - lỏng từ các lò giết mổ tập trung Đề tài nhánh KC.08.31/11-15.
Đề tài cấp Thành phố
 1. 2009-2010:  Nghiên cứu sản xuất các thực phẩm chức năng từ đậu tương.
 2. 2012-2013: Nghiên cứu thu nhận và ứng dung enzym trong quá trình nghiền bột giấy. Đề tài 01C-06.
 3. 2012-2013: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm enzym trong công nghệ sản xuất bánh mì. Mã số: 01C-06/03-2012-2.
 4. 2013-2014: Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Listeria monocytogenes trong thực phẩm dựa trên kỹ thuật LAMP
 5. 2014-2015: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thích ứng để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh bột dong đao tại xã Minh Quang Huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội
Đề tài cấp Bộ
 1. 2009-2010: Nghiên cứu tạo chế phẩm nấm đối kháng nhằm giảm thiểu sự nhiễm tạp aflatoxin trên thóc với sự hỗ trợ của kỹ thuật PCR.
 2. 2009-2010: Đánh giá tính chất prebiotic của chế phẩm mannooligosaccharid sản xuất từ bã cơm dừa theo phương pháp sinh học. Bộ Giáo dục và đào tạo
 3. 2010-2011 Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ đậu tương lên men dùng cho người bệnh tiểu đường. Bộ NN&PTNT
 4. 2010-2011: Ứng dụng mannooligosaccharide bổ sung vào thức ăn nuôi tôm. Bộ Giáo dục & Đào tạo
 5. 2013-2014: Nghiên cứu Công nghệ tiền xử lý bã mía thân thiện môi trường ứng dụng trong sản xuất ethanol. Bộ Công thương.
 6. 2014-2015: Nghiên cứu công nghệ sản xuất Pectic oligosaccharide (POS) bằng enzyme ứng dụng trong chế biến thực phẩm chức năng. ĐT.04-14/CNSHCB. Bộ Công thương.
 7. 2014-2016: Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kit phát hiện nhanh độc tố lân hữu cơ, carbamat tồn dư trong nông sản (Dự án sản xuất thử nghiệm)
 8. 2016-2018: Nghiên cứu công nghệ sản xuất nanocellulose từ bã sắn và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm
 
Đề tài hợp tác quốc tế
 1. 2008-2010: Valorisation des sous-produits agricoles par le développement de biotechnologies blanches pour la production de biocarburants de 2ème génération. Đề tài hợp tác khối cộng đồng Pháp ngữ (PER)
 2. 2013-2014: Hợp tác nghiên cứu chuyển hóa sinh học phụ phẩm và chất thải của sản xuất cao su tự nhiên cho mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ hai và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nghị đinh thư với Nhật 10/2012/HĐ-NĐT
 3. 2015-2016: Production de carbone cellulosique fermentescible par biocatalyse sous haute teneur en matière sèche. BioAsie HTMS
Đề tài cấp trường (5 năm gần đây)
 1. 2011: Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc sản sinh enzyme feruloyl esterase.
 2. 2011: Nghiên cứu thăm dò phương pháp chiết xuất hợp chất polysaccharide có hoạt tính ức chế reverse transcriptase từ nấm Vân Chi (Trametes versicolor)
 3. 2012: Phân lập tuyển chọn chủng có khả năng sinh tổng hợp endo polygalacturonase nhằm ứng dụng cho sản xuất pectic oligosaccharide (POS)
 4. 2014: Khảo sát khả năng khử mực giấy báo bằng hỗn hợp enzyme cellulase và xylanase
 5. 2015: Nghiên cứu tuyển chọn hệ enzyme cellulase ứng dụng trong sản xuất vi sợi cellulose vi sợi từ bã mía đã qua xử lý
 6. 2015: Nghiên cứu dịch tễ học phân tử các chủng L. monocytogenes phân lập từ thực phẩm tại Việt Nam
 7. 2016: Nghiên cứu sự biến đổi hoạt tính estrogen trong quá trình phân huỷ sinh học của bisphenol A và một số đồng phân bisphenol bởi chủng vi khuẩn Sphingomonas fuliginis OMI