Nồi hơi
Người quản lý Nguyễn Ngọc Viễn
Từ khóa Nồi hơi dầu
Mô tả thiết bị NH103 Viet Nam
Thông số kỹ thuật
  • Áp suất lớn nhất : 5kg/cm2
  • Sản lượng hơi : 250kg/h
  • Áp suất thử: 10kg/cm2
  • Nhiệt độ bão hòa: 1580C
Thông tin khác