Hệ thống điện di đẳng điện PROTEAN i12 IEF
Người quản lý Cụm PTN Kỹ thuật Protein
Từ khóa Hệ thống điện di đẳng điện
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật
Thông tin khác