Thiết bị lên men 2 lít
Người quản lý Ths. Lê Thị Lan Chi
Từ khóa Thiết bị lên men 2 lít
Mô tả thiết bị
Thông số kỹ thuật being updated
Thông tin khác