Thiết bị thanh trùng sữa
Người quản lý Bùi Uyển Diễm
Từ khóa
Mô tả thiết bị Hiệu suất 200l/h Nhiệt độ thanh trùng 2-100°C Thiết bị có thể làm việc rất chính xác trong phạm vi nhiệt độ 5 - 40°C  với độ ẩm 40-75 độ
Thông số kỹ thuật
  • Thanh trùng sữa dựa trên nguyên lý sốc nhiệt. Đảm bảo cấu trúc cũng như chất lượng sữa đạt tiêu chuẩn cao
Thông tin khác